Neler Yapıyoruz?

Danışmanlık Hizmeti

Eğitimtek, eğitimde teknoloji kullanımı konusunda rehberlik ihtiyacı duyan eğitim kurumlarına ve bu alanda hizmet veren diğer kurumlara gereksinimleri doğrultusunda hizmet etmektedir. Hizmetler eğitim teknolojileri entegrasyon planlama, hizmetiçi öğretmen eğitimleri, değerlendirme toplantıları ve raporları içerir. Devamı için...

Seminer Dönemi Eğitimleri

Okullar için seminer dönemlerinde eğitim teknolojilerinin entegrasyonu, 21. yüzyıl yetkinlikleri, müfredat planlama, Google Eğitim Uygulamaları, iPad okulları için iPad eğitimleri, farklı branşlarda web 2.0 araçları ve tablet uygulamalarının müfredata entegrasyonu, UbD ve benzeri yenilikçi yaklaşımlar üzerine eğitimler veriyoruz. Vereceğimiz eğitimin içeriğini okulun ihtiyaçları ve önceliğini dikkate alarak okul yönetimi ile birlikte kararlaştırıyoruz.

Minimum Standartlar Eğitimi

Danışmanlık yaptığımız okullarda kurduğumuz teknoloji liderleri ile tüm öğretmenlerin mutlaka kullanması gereken eğitim teknolojilerini belirliyoruz ve mininum standartlar eğitiminde bu uygulamaların kullanımını anlatıyoruz.

Branş Eğitimi

Eğitim teknolojilerini etkili kullanan branş öğretmenlerimizin tecrübelerini paylaştığı bu eğitimde içerik nasıl oluşturulur, eğitim teknolojilerinin müfredata entegrasyonu nasıl yapılır, öğrencilerin motivasyon ve ilgisi nasıl artırılır gibi konular üzerinde çalışarak gün sonunda her bir öğretmenin dersinde kullanacağı bir içerik hazırlanmasını hedefliyoruz.

Eğitim Teknolojileri Konferansı - EDTECHIST ve Eğitimde Değişim Konferansları - EDK

Yurt dışı ve içinden eğitimde değişimin öncüleri, alanında uzman eğitimcilerin sunumlar ve çalıştaylar yaptığı, 1200+ katılımcı ile gerçekleştirilen Edtechist ve EDK’yı düzenliyoruz. Ayrıntılı bilgi için www.edtechist.com ve www.egitimdedegisim.com

Okullar için Maker, Robotics ve Girişimcilik Projeleri Danışmanlığı ve Eğitimleri

Okullarımızda öğrencilere kazandırmayı hedeflediğimiz 21. yüzyıl becerilerini hayata geçirmelerine olanak sağlayan girişimcilik, robotics ve maker hareketinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Okul çağında girişimcilik eğitimine başlayıp, maker hareketinin parçası olan öğrenciler, ilerleyen dönemlerde yaratıcılık, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini ön plana çıkartarak birçok proje üretip, tüketim toplumundan üreten topluma adım atmak için gerekli donanıma sahip olurlar. Deneyimlerimizden yola çıkarak okullarda maker, robotics ve girişimcilik hareketini başlatmak konusunda destek ve eğitimler veriyoruz.

Makerspace Kurulumları

Okullarımızın hedeflerinden biri de tüketim toplumundan üreten bir topluma geçişi sağlamaktır. Son dönemde okullarımızda başlayan Maker hareketi ve STEM uygulamaları kapsamında Maker alanlarının (makerspace) kurulumları ve işletilmesi önem kazanmıştır. Egitimtek bilgi ve tecrübesi ile okullarınızda bu alanların kurulumları konusunda danışmanlık yapıp, eğitim kadronuza ve öğrencilerinize eğitimler veriyoruz. Müfredat kapsamında yapabileceğiniz etkinliklerin yanı sıra okullarınızda yürütülen ya da hedeflenen klüp çalışmaları için de bilgi ve iyi uygulamaları paylaşıyoruz.

Teknoloji Merkezleri ve Okullarının Kurulumu

Öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz 21. yüzyıl becerileri kapsamında teknolojinin müfredata entegrasyonu, öğretmen ve öğrenci eğitimleri, girişimcilik, maker alanları önem kazanmaktadır. Tüketen bir toplumdan üreten bir topluma geçişte teknoloji ile fark yaratıp, öğrencilerin projelerini öğretmenlerinin rehberliğinde hayata geçirebileceği ortamların kurulumu konusunda çalışma yapıyoruz. Kurumunuzun vizyon ve hedefleri doğrultusunda ihtiyaçlarınıza yönelik ortamların ve okulların kurulmasında size danışmanlık sağlıyoruz.

Blog - egitimdeteknoloji.com

www.egitimdeteknoloji.com sayfasında 100'e yakın öğretmen eğitim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili bildiklerini paylaşıyor.

Eğitimde Sosyal Medya Konuşmaları - EGTKONUS

Her Çarşamba 21:00'da farklı konu ve moderatör ile 3 soru soruyoruz ve bu sorulara tüm eğitimcilerin katkısı ile cevaplar arıyoruz. Detaylar için www.egtkonus.com adresini ziyaret edebilirsiniz.