Hakkımızda

Eğitimtek, özgüvenlieğlencelibaşarılıfarklı eğitmenler yetiştirir.

Eğitim ve teknolojinin buluştuğu noktada rehberlik etmek üzere harekete geçtik. Teknoloji alanında deneyimli ekibimizle,teknolojiyi öğrencilere en faydalı olacak şekilde kullanmak ve kullandırmak üzere okullarla ve üniversitelerle işbilrliği yapıyoruz. İdareciler ve öğretmenlere eğitim teknolojilerini müfredatlarına entegre etmelerinde destek veriyoruz.

Çağdaş ve yaratıcı bireylerin yetişmesi onların en güncel eğitim araçlarıyla öğrenim görmeleriyle mümkündür. Bu araçların etkili kullanımı ise onları ne zaman ve nasıl kullanacağını bilen yetkin öğretmenlerle olur. Bu noktada ekibimiz teknolojik araçların okullarda kullanımına yönelik sistemli bir programla okulların yanındadır.

Eğitimtek farklı okullarda çalışan 50’den fazla öğretmenin bir arada olduğu bir oluşumdur. Bu oluşum içerisinde her branştan öğretmen bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin bir çoğu Google Certified Teacher (gTrainer), Apple Distinguished Educator (ADE), Apple Professional Development (APD),  Microsoft Innovative Educator (MIE), Adobe Education Leader (AEL) gibi ünvanlara sahiptir.


Eğitimtek Neler Yapıyor?

Danışmanlık

Eğitimtek, eğitimde teknoloji kullanımı konusunda rehberlik ihtiyacı duyan eğitim kurumlarına ve bu alanda hizmet veren diğer kurumlara gereksinimleri doğrultusunda hizmet etmektedir. Hizmetler eğitim teknolojileri entegrasyon planlama, hizmetiçi öğretmen eğitimleri, değerlendirme toplantıları ve raporları içerir.

Sertifika Programları

Eğitimtek Sertifika Programları, eğitim ve teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen her branştan eğitmenlerin katılımlarıyla gerçekleşen yüzyüze ve online olarak verilen eğitim programlarıdır.

Tablet Eğitimler

Eğitimtek Tablet Eğitimler, teknoloji ile ilgili belirli bir konu ile ilgili uzman kişilerce bir veya iki günlük olacak şekilde sunulan eğitimlerdir.

Konferanslar

Eğitimtek, eğitim ve teknoloji alanındaki liderleri bir araya getirerek bu konuya ilgi duyan herkesin katılabildiği ulusal ve uluslararası konferans organizasyonları düzenlemektedir.

ve daha fazlası...

18 - 19 Nisan 2015 tarihlerinde dünya çapında eğitim liderlerinin katılımlarıyla İstanbul'da Eğitimtek tarafından gerçekleştirilecek uluslararası eğitimde teknoloji konferansıdır.
Önceden belirlenen eğitim konuları üzerine o konunun uzmanı kişilerin moderatörlüğünde her hafta çarşamba günü saat 21:00'de Twitter'da gerçekleşen eğitim konuşmalarıdır.
Eğitimde teknoloji ile ilgili konularda, 50'den fazla öğretmenin kaleme aldıkları yazıların yayınlandığı bir blog sayfasıdır. Öğretmenler en iyi teknoloji deneyimlerini veya güncel eğitmde teknolojileri ile ilgili bilgileri içeren yazılarını paylaşırlar.