Eğitimtek Genç Liderleri

Eğitimtek Genç Liderler, çeşitli üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde okumakta olan yaratıcı ve başarılı gençleri bir araya getirip, eğitim teknolojileri alanında birbirlerinden öğrenmelerini ve çekirdekten yetişmelerini amaçlayan bir oluşumdur.

Genç liderler olarak yalnızca birbirimizden öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda kendimizi geliştirmek adına yerli ve yabancı kaynaklardan makaleler okuyup araştırmalar yapıyoruz. Yaptığımız bu araştırmalar ve edindiğimiz bilgileri harmanlayıp eğitimde teknoloji blogumuz olan egitimag.com’da makaleler haline getirip yayımlıyoruz.

Eğitimtek ekibinin bize sağladığı imkanlar sayesinde eğitimtek bünyesinde düzenlenen eğitimlerde yardımcı eğitmen olarak görev alıyor; mesleki tecrübemizi mezun olmadan kazanıyoruz. Bu sayede henüz mezun olmadan işe girebiliyoruz.

Biz eğitimtek ekibinden sürekli öğrenmeyi bir yük değil hobi olarak görmeyi öğreniyoruz.


Eğitimtek Genç Liderleri